Nr 1 (1994)

Feministisk litteraturforskning

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
sid 1-2

Artiklar

Att erövra Bourdieu PDF
Toril Moi sid 3-25
Enligt konstens alla regler PDF
Donald Broady sid 26-39
Skaldinnans rörelser på fältet PDF
Eva Lilja sid 40-48
Hilma Borelius - först på fältet PDF
Anna Nordenstam sid 49-55
Kristevas teorier i en återvändsgränd PDF
Kristin Järvstad sid 56-64
Moderskap, frihet och begär i romantikens kvinnliga bildningsroman PDF
Lise Busk-Jensen sid 65-81
Det oskrivna fyrtiotalet PDF
Annelie Bränström sid 82-93
Från kvinnolitteraturforskning till feministisk litteraturforskning PDF
Gunilla Domellöf, Margaretha Fahlgren, Eva Haettner Aurelius, Birgitta Holm, Ingrid Holmquist, Lisbeth Larsson, Eva Lilja, Ingeborg Nordin Hennel, Birgitta Svanberg, Ebba Witt-Brattström sid 94-103

Hela numret som PDF

Feministisk litteraturforskning PDF
sid 1-116


Tidskriftens ISSN: 2001-1377