Nr 2 (1993)

Kvinnliga självbilder

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
sid 1-2

Artiklar

Den slanka kroppens budskap PDF
Susan Bordo sid 3-18
Bakom det målade leendet PDF
Valerie Walkerdine sid 19-26
Patriarkatsteoriernas maktförståelse bör nyanseras PDF
Kristin Natvig Aas sid 27-44
Organisationen en arena för olika uttryck av kvinnlighet och manlighet PDF
Elin Kvande, Bente Rasmussen sid 45-56
Skevläsning - till debatten om genussystem PDF
Yvonne Hirdman sid 57-61

Hela numret som PDF

Kvinnliga självbilder och patriarkala strukturer PDF
sid 1-84


Tidskriftens ISSN: 2001-1377