Nr 2 (1992)

Väninnor

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
sid 1-2

Artiklar

Vila, empati, realism - om kvinnlig vänskap PDF
Britta Lundgren sid 3-14
Självständighet, närhet, mångsidighet: ideal i Helsingforsflickornas vänskapskultur PDF
Sinikka Aapola sid 15-26
Samhörighetens ofrånkomlighet eller kvinnlig vänskap som modell för samhället PDF
Lena Eskilsson sid 27-34
Rosa Mayreders stora förtvivlan En analys av det kvinnovetenskapliga dilemmat samart - särart PDF
Yvonne Hirdman sid 35-49
Genmäle till Yvonne Hirdmans artikel PDF
Lena Eskilsson sid 50-52

Hela numret som PDF

Väninnor och kvinnlig vänskap PDF
sid 1-88


Tidskriftens ISSN: 2001-1377