Nr 2 (1990)

Välfärd och ofärd

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
sid 1-2

Artiklar

Att studera och värdera välfärd PDF
Maud Landby Eduards sid 3-12
Feministiska tolkningar av samspelet mellan kvinnor och välfärdsstaten PDF
Birte Siim sid 13-25
Kvinnors fattigdom i välfärdsstaten PDF
Evy Gunnarsson sid 28-36
Föräldraförsäkring och vårdnadsbidrag - om förhållandet mellan ideologi och verklighet PDF
Gertrud Åström sid 37-48, 36
Spänningar i välfärdsstaten - exemplet tidsbegränsad anställning PDF
Karen Davies, Johanna Esseveld sid 49-62

Hela numret som PDF

Välfärd och ofärd PDF
sid 1-88


Tidskriftens ISSN: 2001-1377