Nr 2-3 (1987)

Feministisk kunskapsteori

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
sid 1-3

Artiklar

Instabiliteten i den feministiska teoribildningens analytiska kategorier PDF
Sandra Harding sid 4-22
Systemet genus/vetenskap, eller: Förhåller sig kön till genus som naturen till vetenskapen PDF
Evelyn Fox Keller sid 23-33
Feministisk teori - grundval för nya vetenskapliga paradigm PDF
Eva Lundgren sid 36-52
Till en teori om kvinnoförtryck - barriärer och öppningar PDF
Karin Widerberg sid 53-64
Makt och auktoritet i feministisk teori och praktik PDF
Abby Peterson sid 65-77
Debatt Svar till Maud Landby Eduards och Anita Dahlberg/Staten, strukturen och praktiken PDF
Eva Karlsson, Anita Göransson sid 78-84

Hela numret som PDF

Feministisk kunskapsteori - om kvinnoforskningens aktuella grundfrågor PDF
sid 1-116


Tidskriftens ISSN: 2001-1377