Nr 1 (1987)

Kvinnor och nationalekonomi

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
sid 1-3

Artiklar

Nationalekonomisk forskning ur kvinno- och jämställdhetsperspektiv PDF
Christina Jonung, Inga Persson-Tanimura sid 4-20
En feministisk kritik av den neoklassiska nationalekonomin PDF
Katinka Hort sid 21-36
Kvinnor och neoklassisk ekonomisk analys PDF
Shirley Dex sid 40-53
Vad är förvärvsarbete? PDF
Anita Nyberg sid 54-65
Ekonomisk könsdiskriminering på arbetsmarknaden En teoriöversikt PDF
Åsa Löfström sid 66-72
Debatt Viktigaste frågan: välfärdens fördelning mellan könen // Ovederhäftig debatteknik PDF
Maud Landby Eduards, Anita Anita sid 73-74

Hela numret som PDF

Kvinnor och nationalekonomi PDF
sid 1-104


Tidskriftens ISSN: 2001-1377