Nr 2 (1985)

Kvinnor och politik

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
sid 1-2

Artiklar

Starka, aktiva och arga kvinnor PDF
Lisa Togeby sid 3-16
Kvinnors intressen och andra värden PDF
Anna G Jónasdóttir sid 17-33
Kvinnorörelsens påverkan på lokal politik PDF
Gun Hedlund-Ruth sid 36-53
Åsikter i tre jämställdhetsfrågor PDF
Birgit Jonasson sid 54-62
Kvinnor och politik i Norden PDF
Helga Maria Hernes, Anette Borchorst, Ann-Dorte Christensen, Marja Keränen, Maud Eduards sid 63-82

Hela numret som PDF

Kvinnor och politik PDF
sid 1-100


Tidskriftens ISSN: 2001-1377