Nr 1 (1983)

Kunskapsproduktion

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
sid 3-6

Artiklar

Hur mycket liv tillåter forskningen? PDF
Gudrun Reinke sid 7-17
Hur manlig är vetenskapen? PDF
Helga Nowotny sid 18-29
Feministisk kritik av samhällsvetenskaperna PDF
Marcia Westkott sid 32-42
Intervjun som kunskapsproduktion PDF
Brita Foged, Randi Markussen sid 43-53
Om patriarkat: en kritisk granskning PDF
Christina Carlsson, Joke Esseveld, Sara Goodman, Karin Widerberg sid 55-69

Hela numret som PDF

Kvinnor och kunskapsproduktion PDF
sid 1-84


Tidskriftens ISSN: 2001-1377