Nr 3 (1981)

Sexualitet, makt och orätt

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
sid 3-5

Artiklar

Sverige - gammalt patriarkat i ny förklädnad PDF
Karin Widerberg sid 6-25
Samtal kring prostitutionsutredningen PDF
Elisabet Brunnberg, Hanna Olsson, Karin Widerberg sid 26-31
Den svenska prostitutionsutredningen PDF
Liv Finstad sid 32-38
Juridisk rådgivning for kvinner. Våldtäktsbrottet enligt norsk rätt PDF
Juridisk Rådgivning for Kvinnor (JURK) sid 41-46
Våldtäktsoffrets rättsliga ställning = systemvåld? PDF
Jytte Thorbek sid 47-55
Om våldtäkt och kvinnomisshandel i rättstillämpningen PDF
Lotta Westerhäll-Gisselsson sid 56-63
Tvåsamhet i kvadrat PDF
Lena Lagercrantz, Eva Tiby sid 66-73

Hela numret som PDF

Sexualitet, makt och orätt PDF
sid 1-92


Tidskriftens ISSN: 2001-1377