Nr 1-2 (1981)

Kvinnoarbete

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
sid 3-6

Artiklar

Kapitalismen, patriarkatet och könssegregationen i arbetet PDF
Heidi Hartmann sid 7-30
Med tangentvalsen mot friheten eller Kan den nya kontorstekniken frigöra kvinnorna? PDF
Janine Morgall sid 31-42
Kvinnor, datateknologi och arbete PDF
Maja Lisa Perby sid 43-50
Omsorg och solidaritet - ohållbara argument? PDF
Ann Boman sid 51-54
Produktion, produktivkrafter och produktionsförhållanden i kvinnors livssammanhang PDF
Ulrike Prokop sid 55-67, 90
Pengarna och hemmet - något om bytesformen mellan produktion och reproduktion PDF
Øystein Gullvåg Holter sid 70-79
Vem är den inre fienden? Kvinnors psykosexualitet och Faderns lag PDF
Mette Bryld, Nina Lykke sid 80-90

Hela numret som PDF

Kvinnoarbete och teknologisk utveckling PDF
sid 1-114


Tidskriftens ISSN: 2001-1377