Nr 2 (1980)

Kvinnliga forskares villkor

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
sid 3-5

Artiklar

Den smalnande pyramiden PDF
Karen Davies sid 6-11
Kvinnor och forskning PDF
Rigmor Sylvén sid 11-12
Att vara kvinna och forskare idag PDF
Marianne Carlsson, Eva Magnusson sid 13-15
Forska på Teknis går bra - sedan kommer problemen PDF
Karin Sellberg, Ingegerd Sjöholm, Christina Skjöldebrand sid 15-17
Varför blir somliga kvinnor naturvetare och inte humanister? PDF
Margot Bengtsson sid 18-30
Kvinnorna inom vetenskapen: forskare och forskningsobjekt PDF
Suzanne Stiver Lie sid 31-42
Ta kvinnors verklighet på allvar! PDF
Brita Foged sid 43-49
Kvinnan i dagens och gårdagens Egypten PDF
Anita Lansvik, Ing-Marie Munktell, Birgit Strand sid 52-62

Hela numret som PDF

Kvinnliga forskares villkor PDF
sid 1-76


Tidskriftens ISSN: 2001-1377