Naturvetenskap och utbildning – en materiell, skev, ”sexig” och skavande historia?

Anita Hussénius, Kristina Andersson, Annica Gullberg

Fulltext: PDF