Det könade patientskapet. Om det biopsykosociala perspektivets frånvaro när smärtpatienter möter allmänläkare

Stina Melander, Tove Lundberg

Fulltext: PDF