Den opassliga hustrun. Handlingsutrymme i narrativ och praktik i företagarfamiljen

Stina Malmén

Fulltext: PDF