Från fula gubbar och liderliga gummor till virila casanovor och glada änkor? Om 1900-talets förändrade synsätt på äldres sexualitet

Åsa Andersson

Fulltext: PDF