Att begreppsliggöra genus: de feministiska begreppens eurocentriska grundvalar och utmaningen från afrikansk kunskapsteori

Oyeronke Oyewumi

Fulltext: PDF