Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 43, Nr 2 (2013): Kortprosa Recensionsblock Detaljer   PDF
Erika Kihlman, Niklas Haga, Claes Ahlund, Solveig Daugaard, Johan Gardfors, Christian Lenemark
 
Vol 40, Nr 3–4 (2010): Litteraturvetenskap och didaktik Recensionsblock Detaljer   PDF
Erik van Ooijen, Leif Dahlberg, Anders Larsson, Kristin Järvstad, Anders Johansson
 
Vol 40, Nr 2 (2010): Postkoloniala perspektiv Recensionsblock Detaljer   PDF
Jesper Olsson, Ann Steiner, Ragnar Haake, Alan Asaid, Gunnar Syréhn
 
Vol 38, Nr 1 (2008): Intermedialitet Recensionsblock Detaljer   PDF
Örjan Torell, Mattias Pirholt, Anders Pettersson, Mats Jansson, Jesper Olsson, Janina Orlov, Hanne-Lore Andersson
 
Vol 39, Nr 1 (2009): Barnsligt! Recensionsblock Detaljer   PDF
Tiina Rosenberg, Anders Öhman, Margareta Petersson, Petra Söderlund, Carin Franzén
 
Vol 39, Nr 2 (2009) Recensionsblock Detaljer   PDF
Yvonne Leffler, Per-Olof Mattsson, Lena Eskilsson, Maria Löfgren, Rikard Loman, Christina Svens, Christo Burman
 
Vol 44, Nr 2 (2014): Bilderbok & serieroman Recensionsblock Detaljer   PDF
Ingemar Haag, Per-Olof Mattsson, Anna Bohlin, Greger Andersson, Carin Franzén, Axel Englund
 
Vol 38, Nr 3–4 (2008): Litteratur & politik Recensionsblock Detaljer   PDF
Stefan Helgesson, Arne Melberg, Eva Borgström, Johan Stenström, Ulf Cronquist, Anna Nordenstam
 
Vol 40, Nr 1 (2010) Recensionsblock Detaljer   PDF
Catrine Brödje, Emma Tornborg, Lina Sjöberg, Lotta Gavel-Adams, Ingrid Ryberg
 
Vol 39, Nr 3–4 (2009): Fiktion på internet Recensionsblock Detaljer   PDF
Annika Olsson, Mattias Pirholt, Anna Bohlin, Örjan Torell, Roland Lysell, Sofi Qvarnström, Alexandra Borg, Jørgen Bruhn
 
Vol 37, Nr 1–2 (2007): Jacques Rancière Redaktionell inledning Detaljer   PDF
Anders Johansson, Camilla Brudin Borg
 
Vol 38, Nr 1 (2008): Intermedialitet Redaktionell inledning Detaljer   PDF
Camilla Brudin Borg
 
Vol 38, Nr 3–4 (2008): Litteratur & politik Redaktionell inledning Detaljer   PDF
Camilla Brudin Borg
 
Vol 47, Nr 2 (2017): Konceptuellt Redaktionell kommentar till ”Två dikter och en subjektiv kommentar om konceptuell poesi” Detaljer   PDF
TfL-redaktionen
 
Vol 48, Nr 4 (2018): Redaktionellt Redaktörens blick och samlarens hand. Avantgardets redaktionella praktiker Detaljer   PDF
Johan Gardfors
 
Vol 48, Nr 4 (2018): Redaktionellt RED.rummet. Redaktionellt arbete som intellektuell infrastruktur Detaljer   PDF
Annelie Bränström Öhman
 
Vol 47, Nr 2 (2017): Konceptuellt Reflektion: Goldsmith som nedskrivningssystem Detaljer   PDF
Jesper Olsson
 
Vol 37, Nr 3 (2007) Replik på enkät i TFL 2007:1-2 Detaljer   PDF
Roland Lysell
 
Vol 45, Nr 1 (2015) Reportern som ett verktyg för att belysa de andra Sammanfattning   PDF
Cecilia Aare
 
Vol 38, Nr 2 (2008) Ringaryd 1976. Kulturcybernetik Detaljer   PDF
Jonas Ingvarsson
 
Vol 44, Nr 1 (2014) Rösten i hålan. En analys av relationen mellan jag och röst i Ann Jäderlunds tidiga poesi Detaljer   PDF
Tatjana Brandt
 
Vol 45, Nr 2-3 (2015): Förlag RÖSTER, RITER OCH ROLLER Sammanfattning   PDF
LENA MANDERSTEDT, ANNBRITT PALO
 
Vol 47, Nr 2 (2017): Konceptuellt Samtal om konceptualism Detaljer   PDF
Lisa Schmidt
 
Vol 44, Nr 2 (2014): Bilderbok & serieroman Satiriska feministiska serier. Nina Hemmingsson och Liv Strömquist Detaljer   PDF
Ylva Lindberg
 
Vol 48, Nr 1–2 (2018): Globalt Semiperifera anmärkningar. En diskussion om regionens plats i världslitteraturen Detaljer   PDF
Katarina Leppänen
 
Vol 49, Nr 2-3 (2019): Fascism och litteratur Senfascismens æstetisering af (den hvide) arbejderklasse. Noter til en kommunistisk kunstteori Detaljer   PDF
Mikkel Bolt
 
Vol 44, Nr 3-4 (2014): Litteratur och ekonomi SJUTTONHUNDRATALSHANDSKRIFTER I RÖRELSE Sammanfattning   PDF
Daniel Möller
 
Vol 49, Nr 1 (2019): Fult Skamvrån Sammanfattning   PDF
 
Vol 49, Nr 4 (2019): Lyrik Skamvrån Detaljer   PDF
 
Vol 46, Nr 3-4 (2016): Östersjöar ”SKOTT, JAG TROR JAG HÖR SKOTT” Sammanfattning   PDF
JENNY HOLMQVIST
 
Vol 37, Nr 3 (2007) Skriven och oskriven lag. Selma Lagerlöf läst inom forskningsområdet "Rätt och litteratur" Detaljer   PDF
Elise Iuul
 
Vol 49, Nr 1 (2019): Fult "Sluta spela fin och gå loss": Original Dunder Zubbis som lallande polyfoni Sammanfattning   PDF
Johan Örestig
 
Vol 44, Nr 3-4 (2014): Litteratur och ekonomi SNABBA CASH? Sammanfattning   PDF
Anna Nordenstam
 
Vol 43, Nr 3-4 (2013): Maskulinitet Som pojkar går och står. Läsning, maskulinitet och genre i Ossian Elgströms pojkböcker Detaljer   PDF
Olle Widhe
 
Vol 48, Nr 1–2 (2018): Globalt Svensk 1800-talslitteratur i världen. Det kvinnliga romanundret Detaljer   PDF
Yvonne Leffler
 
Vol 40, Nr 3–4 (2010): Litteraturvetenskap och didaktik Svenskämnet i skärmkulturen Detaljer   PDF
Per-Olof Erixon
 
Vol 46, Nr 2 (2016): Foucault SVETLANA ALEKSIJEVITJ OCH DEN DOKUMENTÄRA RÖSTEN Sammanfattning   PDF
ANNA JUNGSTRAND
 
Vol 37, Nr 4 (2007): Performativitet Tema performativitet: Ingång Detaljer   PDF
Kristina Hermansson, Lena Ulrika Rudeke
 
Vol 37, Nr 4 (2007): Performativitet Text, teater, handling. Om performativitet som litteraturvetenskapligt forskningsperspektiv Detaljer   PDF
Wolfgang Behschnitt
 
Vol 45, Nr 1 (2015) Tfl_2015_Vol 45_1 Detaljer   PDF
 
Vol 38, Nr 1 (2008): Intermedialitet TFL på Internet Detaljer   PDF
Olle Widhe
 
Vol 48, Nr 1–2 (2018): Globalt ”The Miss Austen of Sweden”. Om Fredrika Bremer i 1840-talets USA och litteraturhistorisk omvärdering Detaljer   PDF
Åsa Arping
 
Vol 40, Nr 3–4 (2010): Litteraturvetenskap och didaktik Tid för litteraturdidaktiskt paradigmskifte? Detaljer   PDF
Pär-Yngve Andersson
 
Vol 41, Nr 1 (2011) Tidskrift för litteraturvetenskap 2011:1 Detaljer   PDF
Redaktör TFL
 
Vol 41, Nr 2 (2011): Barn Tidskrift för litteraturvetenskap 2011:2 Detaljer   PDF
Webredaktör TFL
 
Vol 41, Nr 3–4 (2011): Strindberg Tidskrift för litteraturvetenskap 2011:3–4 Detaljer   PDF
Webredaktör TFL
 
Vol 42, Nr 1 (2012): Natur och plats Tidskrift för litteraturvetenskap 2012:1 Detaljer   PDF
Webredaktör TFL
 
Vol 42, Nr 2–3 (2012): Tillfällesdikt Tidskrift för litteraturvetenskap 2012:2–3 Detaljer   PDF
Webredaktör TFL
 
Vol 42, Nr 4 (2012): TFL-dagarna 2012 Tidskrift för litteraturvetenskap 2012:4 Detaljer   PDF
Webredaktör TFL
 
Vol 47, Nr 1 (2017) Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 47, 2017:1 Detaljer   PDF
 
Vol 43, Nr 2 (2013): Kortprosa Tinget i dig. Fasa och förundran i den fantastiska novellen Detaljer   PDF
Per Israelson
 
Vol 37, Nr 1–2 (2007): Jacques Rancière Tjänstetillsättningssystemet. Enkät Detaljer   PDF
 
Vol 49, Nr 2-3 (2019): Fascism och litteratur Totalitarism, realism och historisk ängslighet Detaljer   PDF
Tora Lane
 
Vol 47, Nr 2 (2017): Konceptuellt Två dikter och en subjektiv kommentar om konceptuell poesi Detaljer   PDF
Fredrik Nyberg
 
Vol 49, Nr 2-3 (2019): Fascism och litteratur Tvetydighetens fascism Detaljer   PDF
Marcia Sá Cavalcante Schuback
 
Vol 44, Nr 2 (2014): Bilderbok & serieroman Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique (1970) Detaljer   PDF
Eva Hættner Aurelius, Per Israelson, Henrik Johnsson
 
Vol 38, Nr 3–4 (2008): Litteratur & politik Uppfinnandet av estetiken Detaljer   PDF
Sven-Olov Wallenstein
 
Vol 49, Nr 2-3 (2019): Fascism och litteratur Vad gör en fascist? Individen, mikropolitiken och aktivismens logik Detaljer   PDF
Sven Anders Johansson
 
Vol 38, Nr 1 (2008): Intermedialitet Vad vill bilder? Detaljer   PDF
W.J.T. Mitchell
 
Vol 43, Nr 1 (2013) Våldets pedagogik. Krig och lek i svensk barnboksutgivning vid 1960-talets slut Detaljer   PDF
Olle Widhe
 
Vol 45, Nr 4 (2015): Våld och politik VÅLD, KONSUMTION OCH EKOLOGI I LOTTA LOTASS MIN RÖST SKALL NU KOMMA FRÅN EN ANNAN PLATS I RUMMET Sammanfattning   PDF
SOFIA WIJKMARK
 
Vol 40, Nr 1 (2010) Välkommen till ett nytt år med TFL! Detaljer   PDF
Maria Jönsson, Anders Öhman
 
Vol 39, Nr 1 (2009): Barnsligt! Välkomna till ett nytt år med TFL! Detaljer   PDF
Maria Jönsson, Maria Löfgren
 
Vol 40, Nr 3–4 (2010): Litteraturvetenskap och didaktik Värdefull eller värdelös? Om värdegrund och genus i läromedel i svenska Detaljer   PDF
Caroline Graeske
 
Vol 40, Nr 3–4 (2010): Litteraturvetenskap och didaktik Varför läsa litteratur – i Ryssland? Legitimeringar i ryska styrdokument Detaljer   PDF
Karin Sarsenov
 
Vol 39, Nr 3–4 (2009): Fiktion på internet Världar att besöka eller bebo. Fan-gemenskaper som litterära mötesplatser Detaljer   PDF
Lena Manderstedt, Annbritt Palo
 
Vol 40, Nr 3–4 (2010): Litteraturvetenskap och didaktik Världen slutar med dig. Om betydelsen av deltagarperspektiv på läsning Detaljer   PDF
Christian Mehrstam
 
Vol 45, Nr 4 (2015): Våld och politik ”VÅRT LIV DRAR BORT I FÖRVANDLING” Sammanfattning   PDF
TORSTEN PETTERSSON
 
Vol 48, Nr 1–2 (2018): Globalt ”Vårvindar friska” och världen Detaljer   PDF
Gunilla Hermansson
 
Vol 43, Nr 2 (2013): Kortprosa Virginia Woolf, A Room of One's Own Detaljer   PDF
Ebba Witt-Brattström, Anders Johansson, Evelina Stenbeck
 
Vol 23, Nr 1 (1993) Vol 23, Nr 1 (1993) Detaljer   PDF
 
Vol 23, Nr 2-3 (1993): Narratologi Vol 23, Nr 2-3 (1993): Narratologi Detaljer   PDF
 
Vol 23, Nr 4 (1993) Vol 23, Nr 4 (1993) Detaljer   PDF
 
Vol 24, Nr 1 (1994) Vol 24, Nr 1 (1994) Detaljer   PDF
 
Vol 24, Nr 2 (1994): En blå bok Vol 24, Nr 2 (1994): En blå bok Detaljer   PDF
 
301 - 375 av 425 komponeneter << < 1 2 3 4 5 6 > >> 


TFL