Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 49, Nr 2-3 (2019): Fascism och litteratur Inledning Detaljer   PDF
Sven Anders Johansson
 
Vol 47, Nr 1 (2017) Innehåll Detaljer   PDF
 
Vol 49, Nr 2-3 (2019): Fascism och litteratur Innehåll Detaljer   PDF
 
Vol 49, Nr 4 (2019): Lyrik Innehåll Detaljer   PDF
 
Vol 49, Nr 1 (2019): Fult Innehållsförteckning Detaljer   PDF
 
Vol 48, Nr 1–2 (2018): Globalt Innehållsförteckning Detaljer   PDF
 
Vol 47, Nr 3–4 (2017): Digitalt Innehållsförteckning Detaljer   PDF
 
Vol 48, Nr 3 (2018) Innehållsförteckning Detaljer   PDF
 
Vol 47, Nr 2 (2017): Konceptuellt Innehållsförteckning Detaljer   PDF
 
Vol 48, Nr 4 (2018): Redaktionellt Innehållsförteckning Detaljer   PDF
 
Vol 46, Nr 3-4 (2016): Östersjöar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Detaljer   PDF
 
Vol 46, Nr 2 (2016): Foucault INNEHÅLLSFÖRTECKNING Detaljer   PDF
 
Vol 46, Nr 1 (2016) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Detaljer   PDF
 
Vol 38, Nr 1 (2008): Intermedialitet Intermedialitet. Framtidens humanistiska grunddisciplin? Detaljer   PDF   Untitled ()
Jørgen Bruhn
 
Vol 46, Nr 3-4 (2016): Östersjöar INTRODUKTION Detaljer   PDF
MATTIAS PIRHOLT
 
Vol 46, Nr 1 (2016) INTRODUKTION Detaljer   PDF
ANNA-MARIA RIMM, MATTIAS PIRHOLT
 
Vol 46, Nr 2 (2016): Foucault INTRODUKTION Detaljer   PDF
MATTIAS PIRHOLT
 
Vol 45, Nr 4 (2015): Våld och politik INTRODUKTION Detaljer   PDF
Mattias Pirholt, Anna-Maria Rimm
 
Vol 45, Nr 2-3 (2015): Förlag INTRODUKTION - Förlag i teori och praktik Sammanfattning   PDF
ANNA-MARIA RIMM
 
Vol 39, Nr 1 (2009): Barnsligt! I pojklandet. En första kartläggning av pojkarnas territorium i svensk barn- och ungdomslitteratur Detaljer   PDF
Magnus Öhrn
 
Vol 43, Nr 3-4 (2013): Maskulinitet Irmas injektioner. Psykiatrins makt och kvinnligt motstånd i sekelskiftets patriarkala Wien Detaljer   PDF
Jakob Staberg
 
Vol 46, Nr 3-4 (2016): Östersjöar ”JAG FICK EN NY NALLE. JAG FICK ETT NYTT LAND.” Sammanfattning   PDF
ÅSA WARNQVIST
 
Vol 39, Nr 1 (2009): Barnsligt! Jag-reformen. Olof Lagercrantz på Dagens Nyheters ledarsida 1960–1975 Detaljer   PDF
Stina Otterberg
 
Vol 44, Nr 3-4 (2014): Litteratur och ekonomi ”JAG SÖKER ETT VÄRDELÖST GULD ETT GULD SOM GÖR VÄRDELÖST GULDET, ALLT GULD!” Sammanfattning   PDF
Anders Mortensen
 
Vol 44, Nr 1 (2014) Jordnära samband. Om transtextualitet och bygderealistisk modernism i Tage Aurells novell "Sommarspel" Detaljer   PDF
Linus Ljungström
 
Vol 49, Nr 2-3 (2019): Fascism och litteratur Kairos. Motståndets kritiska ögonblick Detaljer   PDF
Evelina Stenbeck
 
Vol 37, Nr 3 (2007) Kanon och kanoner. En e-postdiskussion Detaljer   PDF
Eva Haettner Aurelius, Amelie Björck, Stefan Jonsson, Mats Malm, Lena Ulrika Rudeke
 
Vol 44, Nr 3-4 (2014): Litteratur och ekonomi KARL MARX, DAS KAPITAL. KRITIK DER POLITISCHEN ÖKONOMIE (1867–94) Detaljer   PDF
Magnus Nilsson, Christina Kullberg, Anders Burman
 
Vol 44, Nr 2 (2014): Bilderbok & serieroman Kart og krim. Litterære kart og steders betydning i krimserier for barn Detaljer   PDF
Nina Goga
 
Vol 44, Nr 2 (2014): Bilderbok & serieroman Kart og krim. Litterære kart og steders betydning i krimserier for barn Detaljer
Nina Goga
 
Vol 49, Nr 1 (2019): Fult Katastrofer vid vatten: Maktstrukturer och tidslager i två svenska Norrlandsromaner Sammanfattning   PDF
Åsa Nilsson Skåve
 
Vol 43, Nr 1 (2013) Käte Hamburger, Die Logik der Dichtung (1957) Detaljer   PDF
J. Alexander Bareis, Anniken Greve, Sten Wistrand
 
Vol 47, Nr 3–4 (2017): Digitalt Killer plotting. Typologisk intriganalys utifrån fjärrläsningar av samtida svenska kriminalromaner Detaljer   PDF
Karl Berglund
 
Vol 49, Nr 4 (2019): Lyrik Klang och eko: Om versraders återkomst och betydelseförskjutning i villanellor och pantoumer Detaljer   PDF
Jonas Ellerström
 
Vol 48, Nr 1–2 (2018): Globalt Konstantinopel kring 1900 som litterär värld. En kultursemiotisk analys av skandinaviska exempel Detaljer   PDF
Helena Bodin
 
Vol 49, Nr 4 (2019): Lyrik Konsten att se skogen för bara träd: Silva som metapoetisk och mediemateriell trop i några av Johannes Heldéns verk Detaljer   PDF
Cecilia Lindhé
 
Vol 37, Nr 1–2 (2007): Jacques Rancière Konsten som process. Det sinnligas estetik Detaljer   PDF
Cecilia Sjöholm
 
Vol 43, Nr 2 (2013): Kortprosa Kort, knapp eller kantig? Något om expressionism och prosa i Norden 1910–1930 Detaljer   PDF
Gunilla Hermansson
 
Vol 37, Nr 3 (2007) Kronolibidinal läsning. Dekonstruktion och psykoanalys Detaljer   PDF
Martin Hägglund
 
Vol 45, Nr 1 (2015) Kunskap, makt, materialitet Sammanfattning   PDF
Tim Berndtsson, Otto Fischer, Annie Mattsson, Ann Öhrberg
 
Vol 46, Nr 3-4 (2016): Östersjöar KURRAGÖMMASYNTAXEN Sammanfattning   PDF
JIM BLOMQVIST
 
Vol 45, Nr 1 (2015) Kusligt och abjekt Sammanfattning   PDF
Anna Forssberg
 
Vol 48, Nr 3 (2018) Landsbygden, naturen och den svenska jordbrukspolitiken. Vilhelm Moberg i ekokritisk belysning Detaljer   PDF
Ann-Sofi Ljung Svensson
 
Vol 47, Nr 2 (2017): Konceptuellt Langdigtet som problemkompleks. Relationel poesi i Victor Boy Lindholms Guld og Ida Börjels Ma Detaljer   PDF
Claus Madsen
 
Vol 47, Nr 2 (2017): Konceptuellt Language, Voice, and Performance. Notes on Lily Greenham’s Sound Poetry Detaljer   PDF
Cecilia Bello, Vincent Broqua, Johanna Drucker, Johan Gardfors, Martin Glaz Serup, Fiona McGovern
 
Vol 44, Nr 1 (2014) Lärt gräl. Fredmans Sång N:o 28 och 1700-talets disputationskultur Detaljer   PDF
Lars Burman
 
Vol 40, Nr 3–4 (2010): Litteraturvetenskap och didaktik Läsa normalt. En kritik av Rosenblatts reader-response teori Detaljer   PDF
Peter Degerman, Anders Johansson
 
Vol 40, Nr 3–4 (2010): Litteraturvetenskap och didaktik Läsarter som analysredskap. Tunnelseende eller utblick? Detaljer   PDF
Michael Tengberg
 
Vol 47, Nr 1 (2017) Läsa utan raderna Sammanfattning   PDF
Elin Käck
 
Vol 40, Nr 3–4 (2010): Litteraturvetenskap och didaktik Läsningens disciplinering. Om litteratursyn och litteraturundervisning Detaljer   PDF
Jenny Bergenmar
 
Vol 43, Nr 2 (2013): Kortprosa Lättläst, kortläst, snabbläst. Litteratur i det lilla formatet i digitaliseringens tidevarv Detaljer   PDF
Alexandra Borg
 
Vol 39, Nr 2 (2009) Lennart Sjögrens »Bernt Notke«. En interartiell analys Detaljer   PDF
Peter Hultsberg
 
Vol 37, Nr 1–2 (2007): Jacques Rancière Litteraturens genealogi. Om litteraturbegreppet hos Jacques Rancière Detaljer   PDF
Christina Kullberg
 
Vol 45, Nr 4 (2015): Våld och politik LITTERATURENS MEST MÄNSKLIGA FÅGEL Sammanfattning   PDF
CARL MAGNUS JULIUSSON
 
Vol 46, Nr 2 (2016): Foucault LITTERATUREN SOM CYNISK PRAKTIK Sammanfattning   PDF
PETER DEGERMAN
 
Vol 37, Nr 1–2 (2007): Jacques Rancière Litteraturens politik Detaljer   PDF
Jacques Rancière
 
Vol 49, Nr 4 (2019): Lyrik Litteraturfestivalen som offentlighet Detaljer   PDF
Magnus Persson
 
Vol 47, Nr 3–4 (2017): Digitalt Litteraturkritik i marginalerna. Upsala Nya Tidnings e-boksprojekt och kritikens digitalisering Detaljer   PDF
Lina Samuelsson
 
Vol 39, Nr 1 (2009): Barnsligt! Litteratur, teori, terrorism. Anteckningar om »överskridandet« som tankefigur och problematik Detaljer   PDF
Magnus Persson
 
Vol 40, Nr 1 (2010) Litteraturvetenskapen i Sverige. Analys av en begreppsförvirring Detaljer   PDF
Esbjörn Nyström
 
Vol 43, Nr 1 (2013) Litteraturvetenskapen och det kosmopolitiska begäret Detaljer   PDF
Stefan Helgesson
 
Vol 44, Nr 3-4 (2014): Litteratur och ekonomi LITTERATURVETENSKAPEN OCH NÄRINGSLIVET – EN NÖDVÄNDIG TREDJE UPPGIFT? Detaljer   PDF
Anna-Maria Rimm
 
Vol 38, Nr 1 (2008): Intermedialitet Litteraturvetenskap i omvandling? Stafettdebatt Detaljer   PDF
Anders Johansson, Nils Olsson, Torbjörn Forslid, Anders Ohlsson, Anna Williams, Leif Dahlberg, Anneli Brännström Öhman, Thomas Olsson
 
Vol 40, Nr 1 (2010) Litteraturvetenskapliga perspektiv på begreppet hållbar utveckling Detaljer   PDF
Olavi Hemmilä
 
Vol 46, Nr 1 (2016) LOTASS OCH LÄSMASKINEN Sammanfattning   PDF
LINUS LJUNGSTRÖM
 
Vol 46, Nr 1 (2016) LYCKLIGA LÄSARE Sammanfattning   PDF
MAGNUS PERSSON
 
Vol 48, Nr 3 (2018) Lyrikk, medier og den andres smerte. Om noen ekfraser i Ghayath Almadhouns og Marie Silkebergs diktning Detaljer   PDF
Hans Kristian S. Rustad
 
Vol 49, Nr 4 (2019): Lyrik Lyrik som ingång till litteraturen: Litteraturdidaktiska reflektioner om poesins betydelse för gymnasiets yrkeselever Detaljer   PDF
Olle Nordberg
 
Vol 43, Nr 1 (2013) Mallarmés skriftpraktik. Meta- och mytopoetiska dimensioner Detaljer   PDF
Adam Wickberg Månsson
 
Vol 43, Nr 3-4 (2013): Maskulinitet "Män kan inte våldtas"? Märta Tikkanen, Stieg Larsson och heteronormativitetens gränser Detaljer   PDF
Kristina Fjelkestam
 
Vol 38, Nr 3–4 (2008): Litteratur & politik Människa, främmande förhatlig. Om främlingar och konsten att främmandegöra Detaljer   PDF
Helen Andersson
 
Vol 49, Nr 1 (2019): Fult "Mänskligheten svämmar över alla bräddar och krymper på samma gång": Modernitet och antropocentrism i Karl-Erik Forsslunds Djur (1900) och Helena Granströms Det som en gång var (2016) Sammanfattning   PDF
Andreas Hedberg
 
Vol 45, Nr 2-3 (2015): Förlag MARKNADEN SOM STILFRÄMJARE Sammanfattning   PDF
SOFI QVARNSTRÖM
 
Vol 38, Nr 2 (2008) Medium och performativitet hos Thomas Thorild Detaljer   PDF
Otto Fischer
 
Vol 49, Nr 4 (2019): Lyrik Medverkande Detaljer   PDF
 
151 - 225 av 425 komponeneter << < 1 2 3 4 5 6 > >> 


TFL