PRENUMERATION

Prenumera gärna på TFL! En hel årgång kostar 200 kronor, för studerande 150 kronor, för institutioner 380 kronor och för internationella prenumerationer 48 EUR. Du kan även beställa lösnummer för 75 kronor (enkelnummer) respektive 125 kronor (dubbelnummer). Lösnummer ur äldre årgångar (1997 och tidigare) kostar 25 respektive 40 kronor. Alla priser är inklusive moms och porto. TFLs prenumerationer och lösnummerförsäljning sköts av Nätverkstan. Om du har frågor kring beställningar kan du nå dem på tfl@natverkstan.net.

För att beställa en prenumeration: Fyll i formuläret på denna länk.

För att beställa lösnummer: Mejla tfl@natverkstan.net och ange vilket/vilka nummer du vill köpa samt leverans- och fakturaadress.

Välkommen med din beställning!TfL