Vol 37, Nr 4 (2007)

Performativitet

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Tema performativitet: Ingång PDF
Kristina Hermansson, Lena Ulrika Rudeke 20-22

Reflektion/Konfrontation/Diskussion

Att läsa texter: Kram, kritik och kris PDF
Pil Dahlerup 4-13
Att läsa texter: Några synpunkter på odlandet av prydnadsblommor PDF
Ulf Olsson 14-18

Artiklar

Performativitetens löfte. Teori och/som politisk etik PDF
Vikki Bell 23-34
Text, teater, handling. Om performativitet som litteraturvetenskapligt forskningsperspektiv PDF
Wolfgang Behschnitt 35-49
Författaren online. Bloggen som performativ platform för självframställning PDF
Christian Lenemark 51-61
Narren Elmer Diktonius. Det parodiska imiterandet av maktens språk PDF
Kristina Malmio 63-76
Ingen fiktion. Bara reduktion. Performativ biografism som konstnärlig strömning kring millenieskiftet PDF
Jon Helt Haarder 77-92
Att göra äkthet. Performans och parodi i Eva Dahlgrens rocktexter PDF
Anna Biström 93-107

Reception/Bevakning/Kritik

- PDF
Anna Cavallin, Kristina Fjelkestam, Jorunn Hareide, Jonas Ingvarsson, Yvonne Leffler 109-127

Hela numret som PDF

Årg 37, Nr 4 (2007) Tema: Performativitet PDF
1-127


TfL