Vol 37, Nr 3 (2007)

Innehållsförteckning

Reflektion/Konfrontation/Diskussion

Replik på enkät i TFL 2007:1-2 PDF
Roland Lysell 3-6
Kanon och kanoner. En e-postdiskussion PDF
Eva Haettner Aurelius, Amelie Björck, Stefan Jonsson, Mats Malm, Lena Ulrika Rudeke 7-22

Artiklar

Kronolibidinal läsning. Dekonstruktion och psykoanalys PDF
Martin Hägglund 23-37
Berget, ynglingen och solen. Ett vitalistiskt motiv hos Karl-Erik Forsslund PDF
Ann-Sofi Ljung Svensson 39-55
Det rituella samförståndet. Ideologi och estetik i ett lärostycke av Bertolt Brecht PDF
Rikard Schönström 57-70
Skriven och oskriven lag. Selma Lagerlöf läst inom forskningsområdet "Rätt och litteratur" PDF
Elise Iuul 71-84

Reception/Bevakning/Kritik

- PDF
Isabelle Daunais, Sten Wistrand, Christian Lenemark, Claudia Lindén, Mia Österlund, Birgitta Johansson 85-104

Hela numret som PDF

Årg 37, Nr 3 (2007) PDF


TfL