Vol 48, Nr 3 (2018)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning PDF

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
Christian Lenemark

Barthes och författarens död

Barthes och författarens död
Roland Barthes, Ingrid Elam, Jon Helt Haarder

Artiklar

Den inre Processen som yttrande. Kafka, triangeln, bildningsresan PDF
Christer Ekholm
Bygdeidyllens gotiska maskineri. Nationell identitet och fluktuerande bytesvärde i Fredrika Bremers I Dalarne PDF
Caroline Haux
Andrée på äventyr. Verklighet och spekulation i Vidar Berges Den hemlighetsfulla nordpolsön
Maria Lindgren Leavenworth
Landsbygden, naturen och den svenska jordbrukspolitiken. Vilhelm Moberg i ekokritisk belysning PDF
Ann-Sofi Ljung Svensson
Lyrikk, medier og den andres smerte. Om noen ekfraser i Ghayath Almadhouns og Marie Silkebergs diktning PDF
Hans Kristian S. Rustad

Recensioner

Recensioner PDF

Medverkande

Medverkande PDF


TfL