Vol 49, Nr 1 (2019)

Fult

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning PDF

Från redaktionen

Från redaktionen PDF

Artiklar

"Sluta spela fin och gå loss": Original Dunder Zubbis som lallande polyfoni PDF
Johan Örestig
Att gestalta sjukdom: Grafiska självbiografier om cancer PDF
Christian Lenemark
Drömmar av sten: Mot en posthumanistisk estetik i Sam J. Lundwalls Fängelsestaden
Svante Landgraf
Katastrofer vid vatten: Maktstrukturer och tidslager i två svenska Norrlandsromaner PDF
Åsa Nilsson Skåve
"Mänskligheten svämmar över alla bräddar och krymper på samma gång": Modernitet och antropocentrism i Karl-Erik Forsslunds Djur (1900) och Helena Granströms Det som en gång var (2016) PDF
Andreas Hedberg

Essäer

Femton år av fulskrivning: Om nykritik, transgression, den andres ansikte och nätundervisning PDF
Maria Jönsson

Skamvrån

Skamvrån PDF

Recensioner

Recensioner PDF
 

Medverkande

Medverkande PDF

Hela numret som PDF

Hela numret som PDF PDF


TfL