Information för bibliotekarier

Vi uppmuntrar bibliotek att prenumereraTidskrift för litteraturvetenskap, och att lista tidskriften bland bibliotekets elektroniska resurser.TFL