Tidskrift för litteraturvetenskap

Tidskrift för litteraturvetenskap rankas som ett av de viktigaste litteraturvetenskapliga publikationsorganen i Norden. Tidskriften utkommer sedan 1971 med fyra nummer per år och inriktar sig på ett brett spektrum av litteraturvetenskapliga frågeställningar. Utöver vetenskapliga artiklar och essäer bevakar TFL litteraturvetenskaplig bokutgivning i främst Sverige och Norden. TFL cirkulerar mellan landets litteraturvetenskapliga institutioner i tvåårsintervall och 2019–2020 finns redaktionen vid Umeå universitet och Mittuniversitetet.

 

TFL är en open access-tidskrift och publicerar varje nummer digitalt senast sex månader efter att det kommit ut. I vårt arkiv kan du ladda hem enstaka artiklar, recensioner och hela nummer av tidskriften. Du kan också använda sidans sökfunktion för att hitta artiklar som behandlar de ämnen som intresserar dig. Läs mer om TFL på internet i nummer 2008:1. Prenumerera gärna på pappersupplagan! Läs mer och anmäl dig som prenumerant under fliken Prenumeration.


Senaste Call for papers

TfL 2019:1

FULT. Vad är det som är fult egentligen? Hur ful får konsten vara? Och litteraturvetenskapen?

Tidskrift för Litteraturvetenskap 2019:1 kommer att ha tema fult. Vi välkomnar texter som på olika sätt förhåller sig till fulhet i bred mening. Det kan handla om det fula som känsla, fenomen eller estetisk effekt. Hur gestaltas fulhet – fula känslor, tankar, handlingar, människor, platser – i text? Hur ser fulhet ut i historiskt perspektiv? Hur fula tjuvnyp kan en litteraturdebatt innehålla? Finns det ful forskning?

Tidskriften kommer också att innehålla en öppen sektion. Vi välkomnar alltså även artiklar utanför temat – på alla teman och från alla discipliner inom ramarna för området litteraturforskning.

Välkommen med ditt bidrag!

Deadline för artiklar: 11/2 2019
Utgivning: maj 2019
Se vidare våra Författarriktlinjer.

 

Kommande nummer

2019:1
Tema: Ful
Deadline: 11/2 2019

2019:2–3
Tema: Litteratur och fascism

2019:4
Tema: PoesiTfL