Redaktionella policies

Ämne och fokus

TFL är en kvartalstidskrift utgiven sedan 1971. Tidskriften rankas som ett av de tre viktigaste litteraturvetenskapliga publikationsorganen i Norden och ges ut av Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap.

Den bakomliggande orsaken till tidskriftens uppkomst var att de kulturella tidskrifterna i Sverige upplevdes som allt mindre intresserade av litteratur och litteraturvetenskap. Inte heller ansågs de specialiserade litteraturvetenskapliga organen fullt ut fylla det behov som fanns. Redan från starten ville man skapa en kontaktyta mellan forskare och andra grupper av litteraturintresserade. Den nya tidskriften lanserades därför som ett rum för kritisk diskussion av den forskning som bedrivs kring litteratur i och utanför Sverige – med fokus på bland annat ”metodiska problem och praktiska resultat”.

Nu liksom då vill TFL öppna för tvärveteskapliga framstötar från angränsande ämnen, för kortare litteraturvetskapliga artiklar, kritiska recensioner och goda studentprestationer. TFL vill även ge plats för debatt i ämnesrelevanta frågor.

För information om textfilernas layout och sättning, samt äldre TFL-redaktioners sammansättning, se Hela numret som PDF för respektive nummer!

Kommande nummer:

2017:2: Tema: Konceptuellt

2017:3–4: Tema: Digitalt

2018: 1–2: Tema: Globalt – Deadline för bidrag: 1 november

2018: 3: Öppet nummer – Deadline för bidrag: 15 mars

2018: 4: Tema: Redaktionellt – Deadline: meddelas senare

 

 

 

Sektionspolicies

Innehållsförteckning

Ej kontrollerade Bidrag mottas Kontrollerade Indexerad Kontrollerade Granskad/Sakkunnigbedömd

Från redaktionen

Ej kontrollerade Bidrag mottas Kontrollerade Indexerad Ej kontrollerade Granskad/Sakkunnigbedömd

Reflektion/Konfrontation/Diskussion

Kontrollerade Bidrag mottas Kontrollerade Indexerad Ej kontrollerade Granskad/Sakkunnigbedömd

Artiklar

Kontrollerade Bidrag mottas Kontrollerade Indexerad Kontrollerade Granskad/Sakkunnigbedömd

Vid forskningsfronten

Kontrollerade Bidrag mottas Kontrollerade Indexerad Kontrollerade Granskad/Sakkunnigbedömd

Omläsning

Kontrollerade Bidrag mottas Kontrollerade Indexerad Kontrollerade Granskad/Sakkunnigbedömd

Reception/Bevakning/Kritik

Kontrollerade Bidrag mottas Kontrollerade Indexerad Ej kontrollerade Granskad/Sakkunnigbedömd

Medverkande

Kontrollerade Bidrag mottas Kontrollerade Indexerad Kontrollerade Granskad/Sakkunnigbedömd

Hela numret som PDF

Kontrollerade Bidrag mottas Kontrollerade Indexerad Kontrollerade Granskad/Sakkunnigbedömd

Felski och den postkritiska läsningen

Kontrollerade Bidrag mottas Kontrollerade Indexerad Ej kontrollerade Granskad/Sakkunnigbedömd

Kritik

Kontrollerade Bidrag mottas Kontrollerade Indexerad Kontrollerade Granskad/Sakkunnigbedömd

Samtal

Kontrollerade Bidrag mottas Kontrollerade Indexerad Ej kontrollerade Granskad/Sakkunnigbedömd

Heidi Neilson

Kontrollerade Bidrag mottas Kontrollerade Indexerad Ej kontrollerade Granskad/Sakkunnigbedömd

Enkät

Kontrollerade Bidrag mottas Kontrollerade Indexerad Ej kontrollerade Granskad/Sakkunnigbedömd
 

Open Access Policy

Varje TFL-nummer publiceras i fulltext på denna plats inom sex månader efter att pappersutgåvan publicerats. Vill du ta del av de senaste TFL-numren prenumerera gärna på pappersupplagan. Se vidare under rubriken Information till läsare i menyn till höger!

Vill du göra din digitalt publicerade artikel tillgänglig på den egna institutionens eller annan hemsida, då kan du länka till den beständiga Internetadress som tillhandahålls av oss.

 

QuickSubmit Article

Ladda upp artikelTfL