Kontaktperson för tidskriften

E-postadress

tfl.kultmed@umu.se

Tidskrift för litteraturvetenskap

Att: Sam Holmqvist

Institutionen för kultur och medievetenskaper

Umeå universitet

901 87 Umeå

Huvudkontakt

Tidskrift för litteraturvetenskap
E-post: tfl.kultmed@umu.se

Teknisk kontaktperson

OJS-support
E-post: ojs@ub.gu.seTFL