Tidskrift för litteraturvetenskap

Tidskrift för litteraturvetenskap rankas som ett av de viktigaste litteraturvetenskapliga publikationsorganen i Norden. Tidskriften utkommer sedan 1971 med fyra nummer per år och inriktar sig på ett brett spektrum av litteraturvetenskapliga frågeställningar. Utöver vetenskapliga artiklar och essäer bevakar TFL litteraturvetenskaplig bokutgivning i främst Sverige och Norden. TFL cirkulerar mellan landets litteraturvetenskapliga institutioner i tvåårsintervall och 2019–2020 finns redaktionen vid Umeå universitet och Mittuniversitetet.

TFL är en open access-tidskrift och publicerar varje nummer digitalt senast sex månader efter att det kommit ut. I vårt arkiv kan du ladda hem enstaka artiklar, recensioner och hela nummer av tidskriften. Du kan också använda sidans sökfunktion för att hitta artiklar som behandlar de ämnen som intresserar dig. Läs mer om TFL på internet i nummer 2008:1. Prenumerera gärna på pappersupplagan! Läs mer och anmäl dig som prenumerant under fliken Prenumeration.


Call for papers

TFL 2020:3-4

Tema KREATIVT SKRIVANDE – deadline 1 oktober 2020

Kreativt skrivande är ett område som är högaktuellt inom svensk litteraturvetenskap, både i förhållande till forskning och till det pedagogiska arbetet. Det finns hos många en stor entusiasm inför den uppsjö av möjligheter som öppnas medan andra intar en försiktigare hållning, men att kreativt skrivande kommit att spela en allt större roll på våra universitet och högskolor är oomtvistligt. Just därför vill vi på Tidskrift för litteraturvetenskap öppna för ett öppet, kritiskt samtal kring vad kreativt skrivande är, kan bidra med, och om det eventuellt kan medföra några negativa sidoeffekter.

Fungerar kreativt skrivande bäst som en fullt integrerad del av det litteraturvetenskapliga huvudområdet eller som ett fristående systerämne? Vilken plats har kreativt skrivande på lärarutbildningarna? Var står det i förhållande till de renodlat konstnärliga utbildningarna vid akademiska författarskolor eller vid författarkurser på folkhögskolor? Vilka bärande likheter och skillnader finns i metod, teori och pedagogisk praktik? Vilka är lärarnas och forskarnas erfarenheter? Vad tycker studenterna? Vilken funktion fyller det kreativa skrivandet inom litteraturvetenskaplig forskning och undervisning? Och hur ska vi förstå studenternas, forskarnas och lärarnas (ökade?) behov av kreativt skrivande?

Tidigare opublicerade artiklar om max 30 000 tecken, inklusive blanksteg, sänds till tfl.kultmed@umu.se senast 1 oktober 2020. Författarriktlinjer hittar du HÄR.

Vi tar också emot artiklar utanför temat.TFL