Tidskrift för litteraturvetenskap

Tidskrift för litteraturvetenskap rankas som ett av de viktigaste litteraturvetenskapliga publikationsorganen i Norden. Tidskriften utkommer sedan 1971 med fyra nummer per år och inriktar sig på ett brett spektrum av litteraturvetenskapliga frågeställningar. Utöver vetenskapliga artiklar och essäer bevakar TFL litteraturvetenskaplig bokutgivning i främst Sverige och Norden. TFL cirkulerar mellan landets litteraturvetenskapliga institutioner i tvåårsintervall och 2019–2020 finns redaktionen vid Umeå universitet och Mittuniversitetet.

TFL är en open access-tidskrift och publicerar varje nummer digitalt senast sex månader efter att det kommit ut. I vårt arkiv kan du ladda hem enstaka artiklar, recensioner och hela nummer av tidskriften. Du kan också använda sidans sökfunktion för att hitta artiklar som behandlar de ämnen som intresserar dig. Läs mer om TFL på internet i nummer 2008:1. Prenumerera gärna på pappersupplagan! Läs mer och anmäl dig som prenumerant under fliken Prenumeration.


Call for papers

TFL 2020:2

Tema FEMINISM – deadline 27 maj

Det är över femtio år sedan Karin Westman Berg startade sitt berömda könsrollsseminarium, och idag anger många litteraturvetenskapliga miljöer genusvetenskapliga perspektiv i sin profil. Men vad betyder det? I TFL 2020:2 vill vi diskutera – och göra – feministisk litteraturvetenskap.

Vi välkomnar alla slags bidrag som gör feministisk litteraturforskning. Vi vill se exempel på vad fältet innehåller, just här och nu. Ge oss prov på vad feministisk litteraturvetenskap 2020 är!

Samtidigt välkomnar vi reflektioner kring feministisk litteraturvetenskap. Det kan vara diskussioner om hur forskningen påverkas av politik och politik av forskning, eller om vilka utmaningar och möjligheter som följer med en uttalat politisk forskarposition. Det kan också handla om institutionella miljöer och vetenskapens rent praktiska villkor, som relationen mellan feminism, genusvetenskap och litteraturvetenskap. Då och då hörs farhågor om att litteraturvetenskapen riskerar att dräneras på feministisk forskning om allt fler forskare rör sig från litteratur- till genusvetenskap. Behöver vi oroa oss för att litteraturvetenskapen återigen ska reserveras för forskning om vita män? Och vilka är den feministiska litteraturvetenskapens utmaningar i en tid när genusvetenskapen allt oftare attackeras?

Temat är brett, och på intet vis begränsat till de ämnen vi beskrivit här. Du får gärna höra av dig till redaktionen med frågor eller förslag på artiklar – annars ser vi fram emot ditt bidrag i vår.

Tidigare opublicerade artiklar om max 30 000 tecken, inklusive blanksteg, sänds till tfl.kultmed@umu.se senast 27/5 2020. Författarriktlinjerna hittar du här.

 TFL