Tidskrift för litteraturvetenskap

Tidskrift för litteraturvetenskap rankas som ett av de viktigaste litteraturvetenskapliga publikationsorganen i Norden. Tidskriften utkommer sedan 1971 med fyra nummer per år och inriktar sig på ett brett spektrum av litteraturvetenskapliga frågeställningar. Utöver vetenskapliga artiklar och essäer bevakar TFL litteraturvetenskaplig bokutgivning i främst Sverige och Norden. TFL cirkulerar mellan landets litteraturvetenskapliga institutioner i tvåårsintervall och 2021–2022finns redaktionen vid Lunds universitet.

TFL är en open access-tidskrift och publicerar varje nummer digitalt senast sex månader efter att det kommit ut. I vårt arkiv kan du ladda hem enstaka artiklar, recensioner och hela nummer av tidskriften. Du kan också använda sidans sökfunktion för att hitta artiklar som behandlar de ämnen som intresserar dig. Läs mer om TFL på internet i nummer 2008:1.


Call for papers

Lunds första nummer, 2021:1 kommer vara ett öppet nummer! Deadline för artiklar är 1 mars 2021. Välkommen att skicka in ditt bidrag!

 

Ytterligare information:

I samband med att redaktionen för Tidskrift för Litteraturvetenskap flyttar till Lund 2021, så kommer tidskriften även att övergå till en digital publikationsform. Ett pappersnummer från Umeå-redaktionen (2020:4-5) utkommer i början av året, men det blir det sista.

Övergången följer en utveckling som har blivit allt vanligare när det kommer till vetenskapliga tidskrifter. Oavsett hur man ser på detta så är digitala publikationer något som kommit för att stanna och turen har nu kommit även till oss! För prenumeranter som redan har betalat för pappersnummer ur årgång 2021 så kommer pengarna att återbetalas. Formerna för återbetalning kommer att meddelas under början av nästa år. Jag vill ta tillfället i akt att tacka TfL:s trogna prenumerantskara för ert stöd genom åren och hoppas att ni fortsätter att följa oss på nätet.

Med vänliga hälsningar från tillträdande redaktör

Isak Hyltén-CavalliusTFL