Tidskrift för litteraturvetenskap

TFL cirkulerar mellan landets litteraturvetenskapliga institutioner i tvåårsintervall och rankas som ett av de viktigaste litteraturvetenskapliga publikationsorganen i Norden. Från och med 2017 är redaktionen situerad i Göteborg. Tidskriften utkommer sedan 1971 med fyra nummer per år och inriktar sig på ett brett spektrum av litteraturvetenskapliga frågeställningar. Utöver vetenskapliga artiklar och en sektion för "omläsningar", där klassiska texter aktualiseras, bevakar TFL litteraturvetenskaplig bokutgivning i främst Sverige och Norden.

Välkommen till TFL på Internet!

Här publiceras tidigare årgångar av TFL i fulltextformat. Inom sex månader publiceras varje nummer digitalt. Det innebär att du kan ladda hem enstaka artiklar, recensioner och hela nummer av tidskriften. Du kan också använda sidans sökfunktion för att finna artiklar som behandlar de ämnen som intresserar dig. Läs mer om TFL på Internet i TFL 2008:1.

Om du vill läsa de senaste numren, prenumerera gärna på pappersupplagan! Se vidare under rubriken Information för läsare i menyn till höger!TfL