Author Details

Ågerup, Karl, Göteborgs universitet, Institutionen för Litteratur, Idéhistoria och Religion.Moderna språk - Institutionen för moderna språk - Box 636 - SE-751 26 UPPSALA
ISSN: 2000-3560