Tjell, Mette (2009). Le je(u) autoreprésentatif dans Gros mots de Réjean Ducharme. Göteborg : Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer.

Svante Lindberg

Full Text: PDF

Moderna språk - Institutionen för moderna språk - Box 636 - SE-751 26 UPPSALA
ISSN: 2000-3560