Wray, Alison. Formulaic Language: Pushing the boundaries. Oxford Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press. 2008. ISBN 978-0-19-442245-1. 305 pp.

Karin Aijmer

Full Text: PDF

Moderna språk - Institutionen för moderna språk - Box 636 - SE-751 26 UPPSALA
ISSN: 2000-3560