Axelsson, Carl-Axel, Per Jonason, Michael Knight & Kerstin Sundin. Bättre engelska. The English You Need and How to Use it. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag, 2008. ISBN 978-91-7227-502-7.

Arne Olofsson

Full Text: PDF

Moderna språk - Institutionen för moderna språk - Box 636 - SE-751 26 UPPSALA
ISSN: 2000-3560