Editorial Team

Editors

 1. Johan Gille, Uppsala University, Sweden
 2. Anna Gudmundson

Section Editors

 1. Johan Gille, Uppsala University, Sweden
 2. Monika Mondor, University of Gothenburg
 3. Andreas Romeborn, Göteborgs universitet / University of Gothenburg Institutionen för språk och litteraturer / Department of Languages and Literatures, Sweden
 4. Lene Nordrum, Lund University, Sweden
 5. Annika Mörte Alling, Lunds universitet
 6. Leticia Gómez, Linnaeus University, Sweden
 7. Susanne Tienken, Stockholm University, Sweden
 8. Alejandra Donoso, Linnaeus University, Sweden
 9. Zlatan Filipovic, University of Gothenburg, Sweden
 10. Corina Löwe, Linnaeus University, Sweden
 11. Carla Killander Cariboni, Lund University, Sweden
 12. Camilla Bardel, Stockholm University, Sweden
 13. Anna Forné, Gothenburg University, Sweden
 14. Svante Lindberg, Åbo Akademi University, Finland
 15. Linda Karlsson Hammarfelt, Göteborgs universitet, Sweden
 16. Alda Maria Lentina, Högskolan Dalarna, Sweden
 17. Laura Álvarez López, Stockholm University, Sweden
 18. Elisabeth Bladh, Gothenburg University, Sweden


Moderna språk - Institutionen för moderna språk - Box 636 - SE-751 26 UPPSALA
ISSN: 2000-3560