Author Details

Larsson, Fredrik

  • Vol 9 (2010) - Articles
    Neolitisk avfallshantering och samhällsförändring – Några tankar kring tidpunkten för den neolitiska nydaningen inom östra Mellansveriges kustkultur
    Abstract  PDF


ISSN: 2002-7656