Vol 6 (2005)

Conference report: Skagerak - Kattegatt symposium

Table of Contents

Articles

Innehåll och förord PDF
Kattegatt som länk mellan Dorestad och Bagdad AD 750-1000 PDF
Carl Löfving
Ett avgörande bidrag till belysning av det mytiska Gamla Köpstads existens PDF
Anna-Lena Gerdin, Henrik Zedig
Urbanisering och fiske PDF
Viktor Svedberg
Yngre järnåldersbebyggelsens struktur i Säve socken PDF
Berit Hall
Fortidens utsikt mot tapte farvann. Et båtgravfelt på Gulli, Vestfold PDF
Lars-Erik Gjerpe
Två rum och kök PDF
Jörgen Streiffert
Normalfördelade kulturlager i Bohuslän och behovet av en förändrad undersökningsstrategi
Håkan Petersson
Olas och dateringen av den äldsta gropkeramiken PDF
Per Persson
Tvärpilsgruppen/Fas 4, mesolitikum/neolitikum belyst genom stenteknologi PDF
Kalle Thorsberg
En gropkeramisk boplass ved Iddefjorden i Østfold, og noen refleksjoner om kulturforløp i yngre steinalder PDF
Einar Østmo
Vestgård 3 og Vestgård 6, to tidligneolittiske boplasser PDF
Kristine Beate Johansen
Senneolitikum på Svinesund PDF
Ola Rønne
Småskaliga senneolitiska boplatslämningar i södra Bohuslän - ett källkritiskt problem eller spåren efter ett extensivt boplatsrum? PDF
Karin Berggren, Johannes Nieminen
Mesolitiska ”grophyddor” från södra Skandinavien PDF
Robert Hernek
När Västra Hagen blev 2000 år äldre PDF
Oscar Ortman
Svinesundprosjektet – arkeologiske undersøkelser ved Svinesund PDF
Håkon Glørstad
Program och deltagarförteckning PDF
Omslag (cover) PDF
Komplett: In Situ Västsvensk Arkeologisk Tidskrift 2004-2005


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2002-7656