Diskussion: Kommentarer till ”DiGitizing” – refleksjoner rundt bruken av digital teknologi

Jens Andresen, Jostein Gundersen, Steinar Kristensen, Kristine Stub Precht, Per Stenborg, Torsten Madsen, Anders Håkansson, Wenche Brun, Kristine Orestad Sørgaard

AbstractRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.