Submissions

Online Submissions

Already have a Username/Password for In Situ Archaeologica?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Author Guidelines

In Situ Archaeologica tar emot, evaluerar och publicerar artiklar kontinuerligt. Alla manus med relevans till tidskriften blir bedömda av redaktionen och sänds därefter ut till anonym peer review för ventenskaplig bedömning.

In Situ Archaeologica receives, evaluates and publishes articles continuously. All scripts with relevance to the journal are evaluated by the editorial staff and are then sent to anonymous peer review for the evaluation.

Note: The author’s guidelines below are only in Swedish. If needed in English please contact the editor.

Artiklar

En artikel bör normalt sett omfatta omkring 80-100 000 tecken inklusive blanksteg, exklusive figurer och tabeller. Längre tematiska artiklar är emellertid också välkomna men bör vara överenskommet med redaktionen på förhand.

Artikeln skall innehålla ett abstract på engelska om max 150 ord och ett summary på 500 - 700 ord (gäller ej debattinlägg eller mindre meddelanden). Längre debattartiklar kan överväga att ha abstract och summary. Artikeln inleds med titel. För språkgranskning ansvarar In Situ. Tidskriften ansvarar också för översättning av figurtexter.

Använd ett minimum av formateringar. Inga indrag o.d. Separera enbart stycken med att börja på ny rad.

Fotnoter accepteras inte och slutkommentarer enbart undantagsvis.

Urskilj rubriknivåer genom att ange nivå framför varje rubrik med RUBRIK1, 2 eller 3. Använd enbart ett typsnitt.

Citat inleds med CITAT och avslutas med SLUT CITAT.

Referenser skall utformas enligt riktlinjer och exempelsamling under fliken referenser.

Illustrationer

Gör inga egna fotomontage. Lämna bilderna med en förklarande text till redaktionen.

De skall vara av formatet tiff, jpeg (foto), eps alternativt ai fil och ha en upplösning på 300 dpi (observera att 300 dpi inte är samma sak som 300 pixlar).

Figurernas filnamn skall vara figur + figurnummer. Tabeller och diagram accepteras i excel format alternativt som tiff bild.

Manus skickas per e-post eller på cd till redaktionen. Manuskript levereras med all text i en enda OpenOffice/MS Word/RTF fil. Figurtexter läggs in i löpande i texten där figuren önskas och börjar med Figur+mellanslag+nr (ingen förkortning). Det skiljs inte på figurer, kartor, foton eller tabeller, utan alla numreras löpande med som: Figur 1 osv.

Format för referenser i text är alltid efternamn+årtal i parantes (Petersson 2005). Vid antologier, böcker, rapporter o.l. skal sidtal anges efter årtal separerat med kolon (:), t.ex. (Andersson 2005:5) alternativt (Andersson 2005:5, 10-15). Hänvisningar till figurer osv. görs (Andersson 2005:figur 3).

Förkortningar likt f, ff, ibid. osv skall inte användas. Vid flera referenser inom samma parantes placeras de i bokstavsordning på efternamn separerat med komma (,) och flera referenser av samma författare i årtal med nyaste först separerat med komma (,). Exempelvis (Andersson 2005, 2004:33, Bengtsson 2016) osv.

Referenslista upprättas sist i dokumentet och följer Harvardsystemet efter Kungliga bibliotekets standard (http://libris.kb.se/). Här kan referenser skapas efter författarsök genom att trycka på "skapa referens" och välj referens under rubrik Harvard.

Tabeller skall vara i excelformat utan formateringar och figurer skall vara i jpeg eller tiff med minimum 300 dpi i upplösning. Figurer i färg tillåts, men tänk på regler kring färgsättning för färgblinda.

 

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).

  All authors to the submitted article is contributing scientifically and is accepting publication of the material including raw data.

 2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word or RTF document file format.
 3. The article is sent according to Authors guidelines separated in following files:

  1. Manuscript and reference list.

  2. illustrations and tables each sent as individual files.

  Manuscript file is named as: manuscript.docx Illustrations named figure+number. Under no circumstances should files be named with authors name.

 4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustration text are placed within the text at the appropriate points, but the illustrations as such is sent as separated files.

   

 5. All data used in this artile is uploaded with the article (format: pdf, excel or xml)

   

 6. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.

   

 7. The instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
 

Copyright Notice

In Situ Archaeologica uses Creative Commons license a.

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

 

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

 


ISSN: 2002-7656